Partnerskaber for forandring

Vi når ikke i mål med vores mission eller får success med vores forretning uden partnerskaber.

Picture of NGO truck Forest of the World and JESE and a woman

Verdens skove

Du har helt sikkert hørt om det. Biodiversiteten er faldende - både når det gælder planter og dyr. Det er skidt for både mennesker, dyr og planet. Den danske NGO Verdens Skove har i 30 år arbejdet målrettet på at bevare og forbedre biodiversiteten i verdens skove. I Uganda, hvor det meste af vores vanilje dyrkes, arbejder vi sammen med Verdens Skove om at genskabe skov i en korridor mellem to skovområder, så elefanter igen kan vandre mellem skovområderne. Normalt ville de lokale rydde skoven for at give plads til deres kvæg. Men i stedet har vi og Verdens Skove udviklet et projekt, hvor vi underviser bønder i at dyrke vanilje i skoven. Ja faktisk dyrker de også macadamianødder og kakao sammen med vaniljen. Det giver mere biodiversitet og ikke mindst bedre økonomi for bønderne.

JESE - Joint Efforts to Save the Environment

I Uganda arbejder vi tæt sammen med den ugandiske NGO, JESE, hvis formål er at facilitere aktiviteter, der skaber mere ligestilling, bæredygtig brug og produktion af naturressourcer og ikke mindst forbedring af levevilkår for økonomisk udsatte mennesker i landområderne. Vi samarbejder med JESE om at udvikle og undervise vores vaniljebønder i landbrugsmetoder, der er bæredygtige både økonomisk, miljø- og klimamæssigt. Det involverer blandt andet undervisning i metoder til at skærme vaniljen mod voldsomt vejr, støtte til kvindelige vaniljebønder, viden om fordelene ved intercropping-metoder osv. Samarbejdet med JESE giver os en lokal forankring, der giver mening for både os, vaniljebønderne og ikke mindst vores kunder, der får glæde af vanilje af høj kvalitet.
A man and a woman having fun eating vanilla cakes

Vaniljebønderne

Vaniljebønderne er vores vigtigeste partner. De arbejder hver dag hårdt for at producere vanilje af den højeste kvalitet. Uden dem havde vi ingen forretning og vi arbejder derfor at de for så gode vilkår som muligt. Dermed sikrer vi dem en god forretning og os selv den højeste kvalitet af vanilje. Det er vigtigt for os, at bønderne opnår de bedst mulige levevilkår - også på den lange bane. Derfor samarbejder vi og NGO’erne JESE og Verdens Skove om at finde de bedste dyrkningsmetoder, der muliggør bæredygtig vaniljeproduktion for mennesker, klima og miljø. Især skovlandbrug er attraktivt, fordi det giver mulighed for flere typer af afgrøder – til gavn for både bonde og biodiversitet.